HARMONY  

                                                                                           מילים ולחן: הידי ליברמן


דיאלוג

                                                                               מילים ולחן: הידי ליברמן  בהשתתפות צחי הלוי


Music Jurney

                                                                                             מילים ולחן: הידי ליברמן


Na Na Na

                                                                                             מילים ולחן: הידי ליברמן


הטבע בעצמו

                                                                                              מילים: רחל גליק לחן: הידי ליברמן


The time has come

                                                                                                מילים ולחן: אלון אדירי


מבפנים

                                                                                            מילים ולחן: הידי ליברמן


בדרך לשמיים

                                                                                                    מילים: הידי ליברמן   לחן: אלון אדירי         


מה שיש

                                                                                             מילים ולחן: הידי ליברמן


מסע

                   מילים: הידי ליברמן  לחן: מסורתי/הידי ליברמן  

מתוך הפרוייקט "קבקו"


Magic - הקלטה מהופעה חיה

                                                                                             מילים ולחן: הידי ליברמן וסהרה פיקסי